Rola oprogramowania w logistyce – jak wspierać i optymalizować procesy logistyczne?

Współczesny handel staje się coraz bardziej złożony i dynamiczny, co sprawia, że niezbędne staje się wykorzystanie zaawansowanych technologii, mających wspierać i optymalizować również procesy logistyczne. Mowa tutaj o rozwiązaniach, które pozwalają efektywnie planować, zarządzać poszczególnymi operacjami, a także je monitorować, by w razie potrzeby móc reagować na bieżące wyzwania, błędy i zmieniające się warunki rynkowe. Jaką zatem konkretnie rolę odgrywa oprogramowanie w logistyce i dlaczego jest ono aż tak ważne z perspektywy biznesu? Zapraszamy do lektury!
Łukasz Radwan

Oprogramowanie dla logistyki to optymalizacja kosztów 

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych wyzwań każdej firmy, jest optymalizacja kosztów. Z tego powodu wzrok wielu przedsiębiorców skierowany jest w stronę procesów logistycznych, których optymalizacja może znacząco odciążyć budżet. Kluczowym rozwiązaniem jest tutaj wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych, które są dostosowane do specyfiki danej branży. 

Wdrożone oprogramowanie może optymalizować i automatyzować procesy w wielu obszarach, oszczędzając skutecznie czas oraz zasoby. Może, np. zbierać informacje dotyczące  zamówień czy zapotrzebowania oraz nadzorować i monitorować magazyny, co pozwala uzupełniać braki produktowe, redukując tym samym opóźnienia i rosnące koszty. Odpowiednie oprogramowanie dla logistyki to także wsparcie dystrybucji – mowa tutaj m.in. o automatyzacji w planowaniu tras i ich optymalizacji. 

To jednak nie wszystko, oprogramowanie może również monitorować w czasie rzeczywistym trasy przejazdu floty, kontrolować lokalizację pojazdów, temperatury i stan jakościowy towarów, automatyzować rozliczenia z kierowcami, informatyzować obieg dokumentów, np. załadunkowych czy wreszcie zbierać dane, które mogą być przedmiotem analiz. 

Jakie oprogramowania wykorzystywane są w logistyce?

Wszystko zależy od specyfiki i sposobu działania danego przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywanymi systemami optymalizującymi proces logistyczny są przede wszystkim systemy klasy: 

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – systemy ERP są kompleksowymi narzędziami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które integrują różne funkcje, takie jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja i łańcuch dostaw, w jednym oprogramowaniu. 
 • TMS (Transportation Management System) – systemy TMS służą do zarządzania i optymalizacji działalności transportowej. Umożliwiają planowanie tras, śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym i zarządzanie relacjami z przewoźnikami.
 • DRP (Distribution Requirements Planning) – systemy DRP są używane do optymalizacji procesów dystrybucji i magazynowania. Pozwalają na zarządzanie zapasami i harmonogramami dostaw w celu zminimalizowania kosztów i maksymalizacji efektywności.
 • WMS (Warehouse Management System) – systemy WMS są skoncentrowane na zarządzaniu magazynami. Obejmują takie funkcje jak śledzenie lokalizacji produktów, zarządzanie przestrzenią magazynową, a także optymalizacja procesów kompletacji i wysyłki.
Zobacz też:  Jak zmienić adres MAC komputera

Ale również – mniej lub bardziej pośrednio:  

 • MPS (Master Production Schedule) – systemy MPS to systemy używane do planowania i koordynacji produkcji. MPS definiuje, kiedy i w jakich ilościach produkty będą produkowane, aby spełnić prognozy popytu i zapotrzebowanie na zapasy.
 • MRP (Material Requirements Planning) – systemy MRP służą do optymalizacji procesów zakupu materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji. Ustalają, co, kiedy i w jakich ilościach należy zamówić, aby zminimalizować poziom zapasów i koszty, jednocześnie spełniając wymagania produkcyjne.
 • SCM (Supply Chain Management) – systemy SCM zarządzania łańcuchem dostaw integrują wiele aspektów logistyki, od dostawców po produkcję, dystrybucję i sprzedaż.
 • FMS (Fleet Management System) – systemy FMS zarządzania flotą służą do monitorowania i zarządzania pojazdami używanymi w transporcie i logistyce.
 • YMS (Yard Management System) – systemy YMS służą do zarządzania ruchem i przechowywaniem pojazdów w strefach załadunku i rozładunku.
 • S&OP (Sales and Operations Planning) – systemy S&OP wspierają koordynację pomiędzy działem sprzedaży a działem operacyjnym.
 • VMI (Vendor Managed Inventory) – systemy VMI pozwalają dostawcom zarządzać bazą klientów, co często prowadzi do efektywniejszego zarządzania zapasami i logistyką.
 • BI (Business Intelligence) – narzędzia analityczne służące do analizy danych i wsparcia decyzji w logistyce.
 • RFID (Radio-Frequency Identification) – technologie te są używane do śledzenia produktów i urządzeń w czasie rzeczywistym.
 • GIS (Geographic Information System) – systemy informacji geograficznej mogą być używane do optymalizacji tras i zarządzania sieciami dystrybucji.
 • CMS (Container Management System) – systemy CMS są używane do zarządzania i śledzenia kontenerów w transporcie morskim i innych formach przewozu.
 • PLM (Product Lifecycle Management) – PLM wspierają zarządzanie całym cyklem życia produktu, od projektu po dystrybucję.
 • OMS (Order Management System) – systemy OMS zarządzają procesem przyjmowania i realizacji zamówień.
 • DMS (Document Management System) – systemy DMS służą do przechowywania, zarządzania i śledzenia dokumentów elektronicznych i obrazów papierowych dokumentów.
Zobacz też:  Czym jest SEM i w jaki sposób realizowane są kampanie w wyszukiwarkach?

Oprogramowanie w logistyce odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i optymalizacji wszelkich działań czy procesów zachodzących w firmach. Dzięki zaawansowanym systemom zarządzania flotą, analizie danych, planowaniu tras czy systemom monitorującym, firmy logistyczne mogą zwiększyć swoją efektywność operacyjną, zredukować koszty operacyjne oraz dostarczać produkty i usługi na wyższym poziomie. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują zaawansowane systemy informatyczne, zyskują konkurencyjną przewagę, lepszą widoczność na rynku oraz zdolność dynamicznej adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych.

Treść promocyjna.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też